سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی طراحی و دوخت
منوی اصلی

استاندارد ها

جهت دریافت استاندارد ضخیم دوز مردانه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت استانداردپیراهن دوز مردانه اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استانداردنازک دوز مردانه اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استاندارد نازک دوزی زنانه درجه 2 اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استاندارد الگوسازبرش اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استاندارد مانتو دوز اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استاندارد شب وعروس اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استانداردپولک منجوق اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استانداردشلوار دوز اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت استاندارد گلدوز دستی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت استاندارد ضخیم دوزی اینجا را کلیک نمایید. 

جهت دریافت استاندارد الگوساز به روش حجمی اینجا را کلیک نماییدhttp://dookht.tama.ir/myfolder/10008/83_139_olgosaz lebas be hajmi.pdf